MM

Mahalaxmi medical

Navi Mumbai

Navi Mumbai, Maharashtra

  • Industries we serve:

    Pharma / BioTech / Clinical Research


We are currently hiring for (1 jobs)
  1. 0 - 2 yrs
  2. Navi Mumbai

Key Skills : Pharmacist, Pharmacy, QC Chemist