KH

Khazana

Chennai

Chennai, Tamil Nadu

  • Industries we serve:

    Jewelry / Gems / Precious Stones


We are currently hiring for (2 jobs)
  1. 0 - 6 yrs
  2. Hyderabad, Visakhapatnam, Bangalore, Chennai, Coimbatore

Key Skills : B2c Sales, Sales Advisor, Sales Associate, Sales Assistant, Sales, ...

  1. 0 - 6 yrs
  2. Gajuwaka, Guntur, Kakinada, Rajahmundry, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Anantapur, East Godavari

Key Skills : Sales Agent, Sales Executive, filed sales, Sales Assistant, Sales Advisor, ...