SS

Salesqueen Softwares

Madhavaram,Chennai

Chennai, Tamil Nadu

  • Industries we serve:

    IT-Hardware & Networking / IT-Software / Software Services


We are currently hiring for (1 jobs)
  1. 0 - 1 yrs
  2. Chennai, Madhavaram

Key Skills : html, Javascript, PHP Developer, PHP Software Developer, web developer, ...